Department of Computer Science

18 forskningstalenter får særlig støtte til udvikling

18 yngre talentfulde AAU-forskere er blevet udvalgt til at modtage særlig støtte til at modne deres forskningsideer og udvikle deres kompetencer som forskere og forskningsledere. De yngre forskningstalenter modtager tilsammen i alt 48 mio. kr. over de næste tre år.

Last modified: 17.08.2016

Direktionen  udvalgt 18 yngre AAU-forskere til at modtage støtte fra det særlige talentplejeprogram, der er etableret som en del af arbejdet med universitetets strategi ”Viden for verden”.

Blandt de udvalgte forskere – 12 mænd og 6 kvinder – er der 2 fra Institut for Datalogi. Katja Hose, Unleashing the potential of Open Data og Stefan Schmid, Predictable Big Data Analytics in Unpredictable Environments.

De udvalgte talenter modtager tilsammen i alt 48 mio. kr. over de næste tre år. Den ene halvdel kommer fra den strategiske pulje til talentudvikling, den anden fra ansøgernes institutter og fakulteter. Talentstøtten kan anvendes til at ansætte ph.d.-studerende, postdoc eller andet akademisk personale, indkøbe udstyr, betale laboratoriedrift, deltage i konferencer og symposier eller tage ophold ved universiteter i udlandet. I talentplejeprogrammet indgår også individuel rådgivning af forskertalenterne, både med hensyn til karrieremuligheder og med hensyn til hjemtag af forskningsmidler. Deltagerne får derudover en faglig mentor og er forpligtet til at gennemføre en forskerlederuddannelse under forløbet.

De udvalgte forskningstalenter var inviteret til et arrangement med bedømmelsesudvalget og direktionen d. 17.august.

 

Yderligere information findes her

 

All news