Department of Computer Science

Chenjuan Guo modtager Villum Synergy bevilling

Chenjuan Guo modtager Villum Synergy bevilling

Chenjuan Guo, lektor på Institut for Datalogi, har modtaget næsten tre mio. kroner til et fælles projekt med Per Halkjær Nielsen, professor på Institut for Kemi og Biovidenskab. Målet er at optimere driften af anlæg til genindvinding af spildevand.

Bakteriesamfund i genindvindingsanlæg til vand er vigtige i forhold til beskyttelse af miljøet, selve genindvindingen samt produktionen af bioenergi. Udfordringen i dag er, at vi har en forholdsvis begrænset forståelse af mange af de faktorer, der påvirker disse bakteriesamfund. Derfor vil der i projektet “Explainable AI for Complex Microbial Community Interactions and Predictions” blive bragt nye deep learning-modeller i spil til at undersøge og forstå de komplekse interaktioner mellem bakterierne.

− Hvis vi forstår de nøglefaktorer, der styrer dannelsen af bakteriesamfund, vil vi være i stand til at forudse de dynamikker, der er på spil, og dermed optimere ydelsen i de anlæg, der genindvinder spildevand til rent vand, forklarer Chenjuan Guo.

Ud over de indlysende gevinster i forhold til genindvindingen af vand, forventes det også, at projektet vil resultere i en dybere forståelse af datadrevne metoder anvendt til beslutningsunderstøttelse

− Vi forventer, at projektet kan kaste lys over de interne mekanismer og output fra datadrevne metoder, særligt på området for machine learning-modeller. Dermed kan vi få en bedre forståelse af, hvilke metoder der bedst anvendes af forskellige interessenter til beslutningsunderstøttelse, siger Chenjuan Guo. 

Vullum Synergy støtter datadrevet tværfaglig forskning og har i år givet 45 mio. kroner i støtte til 12 projekter, hvoraf tre har deltagelse af forskere fra Det Tekniske Fakultet for It og Design.  

Læse mere om Villum Synergy.

Department of Computer Science, Aalborg University

Selma Lagerlöfs Vej 300  ・ 9220 Aalborg East, Denmark 
Telephone: +45 9940 9940  ・ Mail: info@cs.aau.dk

Contact department management