Department of Computer Science

Demonstration af TotalFlex

Mandag d. 28. november kl. 13.00 demonstreres TotalFlex - et markedsbaseret system for fleksibilitet baseret på det banebrydende Flex-Offer-koncept.

Last modified: 23.11.2016

En voksende andel af fluktuerende vindmølle- og solcellestrøm i elnettet øger behovet for fleksibelt elforbrug, så strømforbruget følger produktionen. Ligeledes vil fremtidens mange varmepumper og elbiler øge forbruget af el og dermed presset på elnettet. Her kan fleksibelt elforbrug og -produktion være med til bedre at udnytte elnettet fuldt ud, før en dyr forstærkning iværksættes.

I dag er det hverken teknisk muligt eller økonomisk interessant for private elforbrugere og mindre erhvervskunder at levere fleksible elydelser. ForskEL-projektet TotalFlex løser dette problem. Hvordan, demonstreres mandag d. 10 november kl. 13.00 i Novi Auditoriet, Novi, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst.

Tilmelding til rwu@cs.aau.dk.

 

An increasing amount of fluctuating wind turbine power and solar power in the grid increases the need for flexible electricity consumption, ensuring that consumption follows production. Likewise, the growing number of heat pumps and electric cars will increase electricity consumption in the future and thereby exert pressure on the grid. Flexible consumption and production may help us to fully utilise the grid before expensive amplifications are set in motion. Today, it is technically impossible and economically uninteresting for private consumers and smaller business consumers to deliver flexible services. The ForskEL-project TotalFlex will solve this problem. On Monday 28. November at 13.00 hrs in Novi, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg East,  researchers from the Department of Computer Science will demonstrate this system.

Sign up by mail to rwu@cs.aau.dk

 

Se mere / further information (in Danish only)  

All news