Department of Computer Science

I mere end ti år har softwarestuderende på Aalborg Universitet arbejdet på det samme projekt: At udvikle en app, der kan hjælpe børn med autisme med at strukturere hverdagen.

Fælles udvikling af autisme-app styrker studerendes samarbejdsevner

I mere end ti år har softwarestuderende på Aalborg Universitet arbejdet på det samme projekt: At udvikle en app, der kan hjælpe børn med autisme med at strukturere hverdagen. Samarbejdet på tværs af årgange, grupper og med eksterne brugere skaber et helt unikt og innovativt læringsmiljø.

At studerende på Aalborg Universitet arbejder problembaseret i grupper er næppe en nyhed. Men på Institut for Datalogi har man de seneste ti år skruet på metoden og indført såkaldte multi-projekter, hvor flere grupper af studerende på samme årgang af en uddannelse arbejder med et fælles projekt.

Det sker blandt andet på femte semester af softwareuddannelsen, hvor der kører tre tilbagevendende multi-projekter. I et af disse projekter udvikler de studerende i fællesskab en app, der kan hjælpe børn med autisme med at strukturere hverdagen.

Projektet, der har været i gang i ti år, har fået titlen GIRAF og får stor opmærksomhed efter, at en international sammenslutning af uddannelsesinstitutioner, CEEDA, for nylig fremhævede det som et eksempel på, hvordan man laver innovative ingeniøruddannelser.

Hovedkræfterne bag GIRAF er Ulrik Nyman, lektor og vicestudieleder på Institut for Datalogi. Han forklarer, at det unikke i projektet er, at de studerende arbejder videre på det, som tidligere studerende har afleveret.

- De begynder ikke fra bunden, og det betyder også, at de får et indblik i, hvad der fungerer og ikke fungerer. Samtidig giver det dem en fornemmelse af, hvordan det er at være udvikler. Her skal de ilangt de fleste tilfælde også arbejde på opgaver, som andre har haft fingrene i før dem. Derudover lærer de selvfølgelig en masse ved at være nødt til at koordinere på tværs af mange grupper.

Digitalt skema til børn med autisme

Siden projektets begyndelse har Birken og Egebakken, der er henholdsvis dag- og undervisningstilbud for børn med autisme, spillet en central rolle i udviklingen af appen.

Her arbejder pædagoger, lærere og andre fagfolk med at understøtte børn, der har særligt brug for, at hverdagen er forudsigelig. I dag bruger man mange steder fysiske skemaer, så det enkelte barn kan se, hvordan dagen forløber. Det er netop dette skema, man i GIRAF-projektet arbejder på at flytte over på en app. Susanne Grotkjær Dremstrup Hansen, pædagog i Birken og aktiv i projektet, kan se en stor fordel i en digital platform:

- Mange børn er glade for deres skemaer og for at bruge deres iPad. Et fysisk skema har fordele, men også begrænsninger. Det ville være smart, hvis man havde skemaet ved hånden, når man f.eks. står iet supermarked og har behov for at forklare barnet noget. Der findes lignende produkter allerede, mende mangler nogle af de funktioner, vi gerne vil have. Derfor er vi glade for at blive inddraget i projektetog få medbestemmelse.

Ikke brug for lir

Det er de studerende, der har kontakten til personalet i skole og institution, og ifølge Ulrik Nyman er det faktum, at der er eksterne kunder tilknyttet, med til at gøre projektet ekstra motiverende for de unge. Det er et billede, Susanne Grotkjær Dremstrup Hansen genkender, og hun er glad for, at hun sammen med kolleger kan give de studerende værdifuld feedback:

- Vi bliver inddraget som testpersoner og kan fortælle dem, hvad der er logisk og ulogisk. Det er nok det allervigtigste – at vi bygger bro mellem udviklere og brugere. Hvert år kommer der studerende med nyeidéer, og der har også tidligere været udviklet en række spil. Men der har vi måttet sige: Nej, appen skalikke kunne alt muligt lir. Det vigtigste er, at systemet er stabilt. Det er altafgørende for de her børn.

Et godt pædagogisk redskab

Selvom det er ti år siden, at de første studerende gik i gang, ligger der fortsat ikke en færdig app klar til brug. Ulrik Nyman håber, at der snart kan sættes gang i en række nye afprøvninger, og at der inden for en årrække eventuelt er en gruppe studerende, der vil arbejde videre på appen efter endt uddannelse. Det er imidlertid mindre relevant.

- For at være helt ærlig er det ikke en optimal måde at udvikle software på – at begynde med nyeudviklere hvert andet semester. Men det vigtigste er i mine øjnene ikke produktet – det er det pædagogiske redskab, som projektet skaber. Vi lader de studerede styre hele processen selv, og det erfaktisk ikke en fejl, at de får så lidt støtte oppefra. Det er nærmere en feature ved projektet, siger Ulrik Nyman.

Fra brugernes side er der et højt ønske om, at appen bliver færdiggjort, men der er også stor forståelse for, at det er en proces:

- Det er stadig motiverende for os, og jeg kan også sagtens se det fra de studerende side. De har ikke ret lang tid til det, og der kommer hele tiden ny teknologi, de skal tage højde for. Men vi er klar til atafprøve appen, når den forhåbentlig en dag er klar til brug, siger Susanne Grotkjær Dremstrup Hansen.
__________________________________________________________________________________________

Yderligere informationer

Kontakt:

Ulrik Nyman, lektor og vicestudieleder på Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
Telefon: 4089 2156
Mail: ulrik@cs.aau.dk

Susanne Grotkjær Dremstrup Hansen, pædagog i Specialbørnehaven Birken
Telefon: 9931 7001
Mail: SGH-aeh@aalborg.dk

Adrian Zippor Plesner, studerende og involveret i GIRAF-projektet
Telefon: 2182 5955
Mail: aplesn18@student.aau.dk

Thea Skovgaard Jepsen, studerende og involveret i GIRAF-projektet
Telefon: 2963 3186
Mail: tjepse17@student.aau.dk

Presse: Nina Hermansen, kommunikationsmedarbejder ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
Telefon: 2294 0459
Mail: ninah@cs.aau.dk

Department of Computer Science, Aalborg University

Selma Lagerlöfs Vej 300  ・ 9220 Aalborg East, Denmark 
Telephone: +45 9940 9940  ・ Mail: info@cs.aau.dk

Contact department management