Department of Computer Science

INSTITUTLEDER TIL INSTITUT FOR DATALOGI

Institut for Datalogi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) på Aalborg Universitet (AAU) søger en visionær leder, der har lyst til at indgå i ledelsesarbejdet på et moderne og udviklingsorienteret universitet. Tiltrædelse ønskes 1. marts 2019.

Last modified: 12.11.2018

STILLINGSBESKRIVELSE

Institutlederen har ansvaret for instituttets strategi, faglighed, personaleudvikling og økonomi. Institutlederen er ansvarlig for den daglige ledelse og administration af instituttet, herunder planlægning og fordeling af opgaver. Som institutleder vil du skulle varetage opgaver inden for både faglig ledelse, strategisk ledelse, økonomisk ledelse og personaleledelse. Du har eksempelvis ansvaret for:

at instituttets strategi, faglighed, personaleudvikling og økonomi løbende evalueres, justeres og videreudvikles
instituttets medarbejdertrivsel og talentudvikling
at følge op på evalueringer af uddannelse og undervisning i samarbejde med studienævn og studieledere
kvalitet i forskning, undervisning og videnssamarbejde
at instituttets medarbejdere bringer deres stærke fagligheder i spil og arbejder sammen om fælles mål og aktiviteter
at tiltrække flere videnskabelige forskningstalenter
at identificere og opsøge nye muligheder og få dem omsat til aktiviteter, der kan udvikle og vækste instituttet og universitetet - fx på fundingområdet og i forhold til udvikling af nye uddannelser og forskningsaktiviteter

> Se stillingsopslag

All news