Department of Computer Science

Internationale eksperter: Dansk IT-kraftcenter bør være dobbelt så stort

Aalborg Universitet får brug for markant flere it-forskere, hvis Institut for Datalogi skal gøre sig håb om større international gennemslagskraft, end det allerede har. Det konkluderer rapport fra udenlandske top-professorer, som roser den nuværende indsats men anbefaler kraftig vækst, mere koordineret styring og øget fokus på tendenser, der giver datalogi en hovedrolle i samfundet.

Last modified: 23.08.2016

Evalueringen af it-forskningen på Aalborg Universitet er foretaget af et panel af udenlandske eksperter med lokal assistance fra datalogiprofessor Torben Bach Pedersen fra AAU: 

- Det er fagligt dygtige folk med stor akademisk og erhvervsmæssig erfaring, som er med til at uddele og administrere millioner af forskningskroner i deres respektive lande. De kommer fra sammenlignelige miljøer på tekniske universiteter, men de kan også se tingene på en helt anden måde. Så når de mener noget, lytter vi, siger Torben Bach Pedersen om kollegerne Peter Apers fra hollandske Twente University, Jan Gulliksen fra KTH i Sverige, Chris Hankin fra Imperial College i England og Heikki Mannila fra det finske Aalto University.

To af forskningsgrupperne på Institut for Datalogi er ifølge bedømmelsespanelet ”i verdensklasse”, og der er ”fremragende” folk i alle afdelinger. Målt i forhold til antallet af ansatte glimrer Aalborg-forskerne ved at være meget flittige leverandører af videnskabelige publikationer og ved at score mange ”forskningspoint”. Derfor er der også brug for flere hjerner, hvis positionen på internationale ranglister skal forbedres yderligere. Ifølge eksperterne er sammenlignelige institutter andre steder ofte dobbelt så store. Som eksempel til vækst foreslår de instituttet at etablere et nyt center of excellence for at supplere eksisterende styrkepositioner.  

DIGITALISERING OG DATA SCIENCE

De optimistiske vækst-visioner bliver underbygget af globale tendenser. En af dem er digitaliseringen af alle dele af samfundet og det afledte massive behov for kandidater med forstand på området. Rapporten nævner, at USA i 2018 har brug for yderligere en-to millioner dataforskere, og at Danmark mangler 3.000 dataloger og softwareingeniører. Aktuel fremgang i søgningen til it-uddannelserne på AAU er en start, men det kræver oprustning på alle fronter, så der stadig både er kræfter til forskning og uddannelse.

- Evalueringen fremhæver digitaliseringen som en meget vigtig samfundsudvikling for os, fordi der er datalogi i det hele. Det samme er på vej til at gælde for al forskning, fordi nye typer data fra sensorer, sociale medier og andre kilder ændrer rammerne, uanset om det drejer sig om naturvidenskab, humaniora eller samfundsvidenskab. Det er en udvikling, som alle verdens gode universiteter er ved at omstille sig til, og det anbefaler eksperterne også, at vi skal skynde os at gøre, fortæller Torben Bach Pedersen.

Et konkret forslag går på at oprette et uddannelsesprogram i såkaldt Data Science, der kombinerer elementer fra datahåndtering, maskinlæring og statistik for at trække viden ud af data.

- Man taler om det som et nyt videnskabeligt paradigme, hvor tingene bliver vendt om. I stedet for at vi selv designer videnskabelige eksperimenter, tager vi nu afsæt i store eksisterende datasæt, som er indsamlet i anden sammenhæng og ikke nødvendigvis passer sammen. Det kan være alt fra twitter-beskeder til el-målinger, som du skal rense og bygge videre på, så der kommer forståelse og forudsigelser ud af det. Data Science er videnskaben om, hvordan man gør det, og jeg er enig i, at det er noget, vi skal med på hurtigst muligt, siger Torben Bach Pedersen.

MERE FÆLLES FOKUS

Evalueringsrapporten anbefaler også mere fælles fokus på strategi og nye satsninger.

- De har observeret, at der er utroligt meget bottom-up hos os, så initiativerne kommer nedefra. De mener, at vi også er nødt til at arbejde mere strategisk og top-down, så vi får øget fokus på nye satsninger. Der er fordele og ulemper ved begge tilgange, men vi skal justere på balancen, opsummerer Torben Bach Pedersen.

Rapporten opfordrer desuden til en lidt ændret organisering og til at stå mere samlet udadtil, så de stærkeste faggrupper også er med til at løfte fællesskabet i instituttet.

- Det er ting, vi tager til os. Noget af det flugter med den fornemmelse, vi selv har haft, og vi har fx allerede taget skridt til at indlejre vores mindste forskergruppe, så folkene derfra i stedet kommer ud og styrker de øvrige, siger Torben Bach Pedersen.

En sidste udfordring, som evalueringsgruppen slår ned på, er til gengæld sværere at gøre noget ved i en fart. Kønssammensætningen på Institut for Datalogi er skæv, og det er et globalt problem inden for datalogi. Aalborg Universitet prøver med særlige tiltag at rekruttere flere piger til uddannelserne, men ifølge evalueringsrapporten lader det til, at Institut for Datalogi ignorerer problemet – måske fordi det er for svært at gøre noget ved. Panelet opfordrer dog til at prøve at tage ved lære af særlige programmer i bl.a. Storbritannien, som måske kan hjælpe på det.

- Det svenske medlem af panelet gjorde os opmærksomme på, at et bedømmelsespanel med lutter mænd, som det vi har nedsat, formentlig ville være ulovligt i Sverige. Så de har en pointe, og vi bør være mere opmærksomme på det, siger Torben Bach Pedersen.

Evalueringsrapporten bliver delt ud og drøftet, når Institut for Datalogi holder et særligt institutseminar onsdag den 24. august.

MEDLEMMER AF BEDØMMELSESKOMITÉEN

Professor Peter Apers er dekan for Faculty of Electrical Engineering, Mathematics, and Computer Science ved universitetet i Twente i Holland. Han er både på nationalt og europæisk niveau dybt involveret i udarbejdelsen af strategier for teknologisk udvikling og for it-området.
Professor Jan Gulliksen er ekspert i Human Computer Interaction ved KTH Royal Institute of Technology i Stockholm og dekan for School of Computer Science and Communication. Blandt hans mange tillidsposter er hvervet som formand for en særlig Digital Kommission nedsat af den svenske regering.
Professor Chris Hankin er direktør for Institute for Security Science and Technology ved Imperial College i London og har i en årrække været med i både britiske og internationale organer, som fokuserer på cybersikkerhed og avancerede teknologier.
Professor Heikki Mannila har tidligere blandt andet været hos Aalto University i Finland, Microsoft Research og Nokia Research. Han er nu præsident for Academy of Finland, som årligt uddeler over 300 millioner euro i støtte til forskning.
Download foto (fra venstre mod højre: Chris Hankin, Peter Apers, Heikki Mannila, Jan Gulliksen, Torben Bach Pedersen).

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Professor Torben Bach Pedersen (formand for komitéen), Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9975, mobil 60621608.

Forskningsevalueringen kan læses her


 

All news