AAU logo

Department of Computer Science

KOMMUNIKATIONS- OG KAMPAGNEMEDARBEJDER FOR ´FLERE KVINDER I IT´

Institut for Datalogi, søger en medarbejder til at varetage opgaver i forbindelse med projektet 'Flere kvinder i IT' Stillingen, der er ledig fra 1. oktober 2019 eller senere, er en fuldtidsstilling og foreløbig for en treårig periode.

Last modified: 05.07.2019

Institut for Datalogi, søger en medarbejder til at varetage opgaver i forbindelse med projektet 'Flere kvinder i IT' Stillingen, der er ledig fra 1. oktober 2019 eller senere, er en fuldtidsstilling og foreløbig for en treårig periode. Aalborg Universitet startede i 2015 et arbejde på at få en bedre kønsbalance på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser. Arbejdet har hidtil primært været centreret om afvikling af en årlig it-camp for kvindelige gymnasieelever, tilretning af informationsmaterialet om uddannelserne og deltagelse i nationalt og vestdansk samarbejde om problemstillingen vedrørende den skæve kønsbalance på it-uddannelserne, men der er brug for en udvidelse af aktiviteterne, for at nå det strategiske mål om mindst 30 % kvinder på uddannelserne i 2025. Initiativet skal dels sikre, at hele talentmassen på en ungdomsårgang bliver opmærksom på de muligheder en it-uddannelse giver og dels imødekomme den enorme efterspørgsel på højtuddannede it-specialister i samfundet.

STILLINGSBESKRIVELSE

Dine primære arbejdsopgaver bliver 

at iværksætte og koordinere aktiviteter på tværs af de tre institutter med it-uddannelser på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)

udvikle målrettet kommunikations- og kampagneindsats rettet mod kvindelige gymnasieelever og sabbatister
udvikle og iværksætte outreach-initiativer, der viser, hvad en it-uddannelse kan bruges til
opbygge et AAU-korps af rollemodeller (såvel studerende som allerede færdiguddannede), der profilerer deres fag
definere og iværksætte opgaver for samt lede og inspirere studenterkorps af kvindelige studerende i diverse aktiviteter rettet såvel eksternt mod folke- og gymnasieskoler (outreach) som internt mod de kvindelige it-studerende på AAU

at samarbejde med og deltage i fælles initiativer med for eksempel

It-vest-projektet ”Forandring mod en større diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser” og sikre lokal understøttelse på AAU af initiativer i regi af It-vest
de øvrige danske universiteter, herunder særligt AU og SDU i forbindelse med det It-vest-koordinerede projekt
universitetets centrale kommunikationsafdeling og den institutforankrede uddannelseskommunikation på de tre TECH-institutter
virksomheder, interesseorganisationer og kvindelige rollemodeller i it-branchen

at medvirke til at sikre sammenhæng mellem initiativer inden for området på AAU

Du vil skulle samarbejde med mange forskellige mennesker i din dagligdag, hvor vi forestiller os, at dine grundlæggende menneskelige egenskaber, holdninger, selvindsigt og erfaringer vil komme til udtryk. Derfor er det vigtigt, at du er en person med et højt personligt og fagligt drive, der har lyst til at indgå i en dynamisk organisation med gå-på-mod og stort engagement i at bidrage til en bedre kønsbalance på vores it-uddannelser. 

Vi forestiller os endvidere, at du er analytisk, selvstændig, initiativrig og nysgerrig, og at dette viser sig i måden, du samarbejder på. Du er også detaljeorienteret, udadvendt, og kan stå fast også i en stormfuld situation.

Måske har du et par års erfaring med i bagagen, flair for målgruppen og en vis indsigt i tendenserne omkring gruppen.

Vi forventer, at du har relevante kvalifikationer på kandidatniveau, fx en cand.it.-grad inden for IT og kommunikation, en kandidatgrad i teknoantropologi eller lignende. Vi ser gerne, at du har erfaring med projektledelse, men det er ikke et krav. Det vil være et plus, at du har metodefaglige kompetencer inden for it og kommunikation, og at du har stærke kvalifikationer inden for mundtlig og skriftlig formidling på såvel dansk som engelsk.

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen kan du kontakte Studieleder Uffe Kjærulff, uk@cs.aau.dk .

Ansættelsessamtaler forventes at være i uge 34 og 35.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

STILLINGSNUMMER

1052537

ANSØGNINGSFRIST

10/08/2019

Søg stillingen online

All news