Department of Computer Science

Lektor Johannes Bjerva valgt ind i Det Unge Akademi

Lektor Johannes Bjerva valgt ind i Det Unge Akademi

Johannes Bjerva, lektor på Institut for Datalogi, er blevet valgt ind i Det Unge Akademi under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Akademiet, som tæller nogle af Danmarks dygtigste unge forskere, har som formål at styrke tværfagligheden i grundforskningen og bygge bro mellem forskning og samfund.

Read the Engish version

Når Det Unge Akademi i september samles til møde i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab på H.C. Andersens Boulevard i København vil der møde otte nyvalgte medlemmer op, heriblandt lektor Johannes Bjerva fra Institut for Datalogi på AAU. Sammen med Rasmus Munksgaard, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, bringer han antallet af AAU-medlemmer op fra ét til tre i akademiet, hvor Stine Linding Andersen, lektor ved Klinisk Institut, har siddet siden 2020. Forud for valget af de nye medlemmer er gået en ansøgningsrunde med i alt 62 ansøgere.

For Johannes Bjerva er medlemskabet af Det Unge Akademi først og fremmest en mulighed for at indgå i et fællesskab med andre unge forskere og udvide sit netværk på tværs af fagområder.

- Jeg ser i den grad frem til at mødes med dygtige unge forskere fra andre videnskabelige discipliner. Sommetider kan det faktisk være en udfordring at få kontakt med folk inden for discipliner, der kunne være relevante i et tværfagligt samarbejde, og her er jeg sikker på, at akademiet vil være en stor hjælp, siger han.

Sprogteknologi til mindre sprog

Johannes Bjervas forskningsområde er sprogteknologi, også kendt som Natural Language Processing (NLP). I sin forskning har han primært fokus på at gøre de underliggende sprogmodeller tilgængelige for mindre sprog og samfund.

- Der er på det seneste sket store metodemæssige fremskridt inden for NLP og AI-baserede sprogmodeller. Men sprogmodeller, med GPT-3 der bruges af ChatGPT som den mest kendte, kræver enorme mængder data, som mindre sprogsamfund aldrig vil kunne levere. I mit nuværende forskningsprojekt, finansieret af Carlsbergfondet, arbejder vi derfor med at anvende viden fra lingvistikken om ligheder og forskelle i strukturen på henholdsvis store og små sprog, så data fra de store sprog også kan anvendes til at forbedre kvaliteten af sprogteknologier for de små sprog, forklarer han.

Tværfaglige forskningsprojekter

Den store udvikling inden for sprogmodeller gør det ifølge Johannes Bjerva endnu mere relevant at tænke i tværfaglige forskningsprojekter, hvor de indgår:

- Jeg tror, at man inden for stort set alle forskningsfelter lige nu arbejder med tværvidenskabelige idéer, der involverer sprogmodeller. De kan efterhånden så meget, at der er basis for virkelige gode samarbejder, hvor det ikke kun er et spørgsmål om, at sprogmodellerne bliver anvendt til at automatisere nogle processer inden for eksempelvis det sundhedsfaglige domæne, men at sundhedsfaglig domæneviden kan bruges til at forbedre modellerne. Så der ligger også en rigtig god timing at indtræde i et tværfagligt fællesskab som Det Unge Akademi lige nu.

Vigtigt med vidensformidling

Det Unge Akademi har som formål at styrke grundforskningen og den tværfaglige udveksling samt at bygge bro mellem videnskab og samfund. Derudover er akademiet også en platform, der skal give dygtige unge forskere en stemme i offentligheden. Som medlem af akademiet indgår man i et eller flere af tre faste udvalg: Forskningspolitisk Udvalg, Formidlingsudvalget og Samarbejdsudvalget.

- I de seneste seks måneder har jeg i forbindelse med hele debatten om ChatGPT for alvor fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at vi spiller ind ved viden fra forskningsverdenen i den offentlige debat. Så uden at have lagt mig fast på noget, lyder Formidlingsudvalget umiddelbart interessant, siger Johannes Bjerva.

 

Mere information

Kontakt

  • Johannes Bjerva, lektor, Institut for Datalogi, jbjerva@cs.aau.dk / 2264 1109
  • Stig Andersen, komunikationsmedarbejder, Institut for Datalogi, stan@cs.aau.dk / 4019 7682 

Department of Computer Science, Aalborg University

Selma Lagerlöfs Vej 300  ・ 9220 Aalborg East, Denmark 
Telephone: +45 9940 9940  ・ Mail: info@cs.aau.dk

Contact department management