AAU logo

Department of Computer Science

Ny undersøgelse: Softwareingeniører tilpassede sig COVID-19-nedlukningen – men der er stadig udfordringer

Ny undersøgelse: Softwareingeniører tilpassede sig COVID-19-nedlukningen – men der er stadig udfordringer

Forskere fra Aalborg Universitet har undersøgt, hvordan restriktionerne under COVID-19-pandemien påvirkede softwareingeniører, der arbejdede hjemmefra. Selv om størstedelen oplevede, at de fik det bedre og bedre i løbet af perioden, er der stadig udfordringer i forhold til at sikre en fornuftig work-life-balance og et godt samarbejde med kolleger.

Last modified: 11.09.2020

Kloden rundt har milliarder af mennesker været underlagt restriktioner som følge af COVID-19-pandemien. Det har begrænset spredningen af sygdommen markant, men karantæne og isolation har en høj pris, når man tager ansattes trivsel og produktivitet i betragtning.

Forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet har undersøgt, hvordan omkring 200 softwareingeniører globalt blev påvirket af restriktionerne - gennem personlige vurderinger af trivsel og produktivitet i den periode, de arbejdede hjemmefra.

Daniel Russo, adjunkt ved Institut for Datalogi, understreger, at det er afgørende at få en bedre forståelse for, hvordan hjemmearbejde påvirker medarbejdernes trivsel og produktivitet:

- En pandemi som COVID-19 tvinger mange til at arbejde hjemmefra, og vores resultater er relevante for hele softwaremiljøet, da antallet af medarbejdere, der generelt arbejder hjemmefra, stiger. Selv om mange har været vant til at arbejde med digitale værktøjer, førte den hurtige og tvungne overgang til hjemmearbejde til en situation, vi aldrig tidligere har oplevet i softwaremiljøet.

Størstedelen tilpassede sig hen ad vejen

For at undersøge, hvordan nedlukningen påvirkede softwareingeniørernes trivsel og produktivitet, gennemførte forskerne to spørgeskemaundersøgelser med 14 dages mellemrum hen mod slutningen af nedlukningen. 

- Vores undersøgelse bekræfter, at softwareingeniørernes trivsel over en bred kam blev bedre under pandemien, og at deres egen opfattelse af kvaliteten af deres sociale kontakt også blev bedre, hvilket indikerer, at størstedelen tilpassede sig situationen hen ad vejen. Undersøgelsen viser også, at de største udfordringer var at få koblet af, at få samarbejdet med kollegerne til at fungere og at få indrettet et ordentligt hjemmekontor. På den positive side sparede medarbejderne både tid og penge ved ikke at skulle køre på arbejde og betale for eventuel dyr frokost, og samtidig fik de mere fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dagen.

Et af de overraskende resultater var, at de softwaremedarbejdere, som ud fra en række spørgsmål blev kategoriseret som introverte, virkede til at være mere påvirket af nedlukningen sammenlignet med deres ekstroverte kolleger. Ifølge Daniel Russo er det kontraintuitivt, eftersom ekstroverte typisk anses for at være meget sociale mennesker, der foretrækker at være sammen med andre.

- Social interaktion har stor betydning for os alle – og vores fortolkning af resultaterne er, at de introverte under nedlukningen havde langt sværere ved at tage kontakt til deres kolleger, end de ekstroverte havde. For nogle kræver det enormt meget at ringe op til kolleger via Teams eller Zoom. Vi spurgte også vores deltagere, om de troede, introverte eller ekstroverte havde det sværest under COVID-19-pandemien. Kun to deltagere forudsagde korrekt, at det var de introverte, hvilket understreger, at vores intuition kan tage fejl. 

Trivsel og produktivitet hænger tæt sammen

Forskerne har ud fra deres resultater opstillet en liste med praktiske anbefalinger, som kan være nyttige for softwarevirksomheder, der står over for potentielle fremtidige nedlukninger. Anbefalingerne omhandler blandt andet medarbejdernes behov for selvstændighed, daglige rutiner og social kontakt.

 - I vores undersøgelse hang trivsel og produktivitet tæt sammen. Med andre ord: Hvis man tilsidesætter trivsel, vil det sandsynligvis også påvirke produktiviteten negativt. Virksomheder bør stole på deres medarbejdere og give dem en høj grad af frihed til selv at planlægge deres dag. Herudover bør ledelsen understøtte fælles uformelle møder i arbejdstiden. Men sandsynligheden for, at et tiltag har samme effekt på alle, er meget lille, så det er altafgørende, at man tager individuelle forskelle i betragtning, når man undersøger, hvilken effekt forskellige tiltag har.

Forskerne håber, at fremtidige undersøgelser vil udforske de underliggende mekanismer bag de undersøgte faktorer, og især, at man vil lave en vurdering af, hvordan de vil påvirke softwareudvikling generelt.

__________________________________________________

Mere information

Undersøgelsen blev udført af adjunkt Daniel Russo og adjunkt Niels van Berkel fra Human-Centered Computing, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet i samarbejde med Dr. Paul H. P. Hanel fra Department of Psychology, University of Essex og erhvervspsykolog Seraphina Altnickel fra den tyske virksomhed Mia Raeumerei GmbH.

Kontakt

Adjunkt  Daniel Russo
Institut for Datalogi
Aalborg Universitet
Email: daniel.russo@cs.aau.dk