Department of Computer Science

Nye uddannelser i datavidenskab på Institut for Datalogi

Fra sommeren 2019 bliver det muligt at læse datavidenskab på Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har for nylig godkendt, at universitetet udbyder bachelor- og kandidatuddannelser i datavidenskab, som skal afhjælpe den enorme efterspørgsel på it-specialister i datavidenskab, der allerede nu er i både Danmark og udlandet.

Last modified: 08.01.2018

Stor efterspørgsel globalt, nationalt og regionalt

Uddannelserne i datavidenskab rammer lige ind i et nærmest umætteligt behov for kandidater med stærke kompetencer inden for programmering og håndtering af store datamængder. En analyse foretaget af IBM forudser, at der på verdensplan i år 2020 vil være skabt næsten 365.000 nye job- opslag inden for datavidenskab.  

I Danmark har analyseinstituttet Epinion i sommeren 2017 fortaget lignende undersøgelser af behovet. Med udgangspunkt i mere end 140 virksomheds- og aftagerinterviews tegner der sig et tydeligt billede. Inden for en overskuelig årrække vil der også være stor mangel på it-specialister inden for datavidenskab. Ikke kun i Danmark, men også i adskillige EU-lande. I Danmark viser undersøgelsen fra Epinion, at der i år 2025 vil mangle mellem 500-800 specialister. 

Nordjyske virksomheder efterspørger specialister i datavidenskab

I Nordjylland findes en stærk og konkurrencedygtig IKT-klynge bestående af forsknings- og videninstitutioner, offentlige aktører og større og mindre virksomheder.  Den klynge får ifølge Epinion også et stort behov for kandidater. De virksomheder, der indgår i universitetets aftagerpanel inden for it-området, glæder sig derfor over udsigten til et øget antal af specialister. Virksomheder i Nordjylland melder nemlig allerede nu om mangel på it-specialister inden for datavidenskab. Faktisk findes eksempler på, at virksomheder må sende deres ansatte på efteruddannelsesforløb i udlandet eller til en vis grad rekruttere ansatte fra udlandet for at få dækket deres kompetence- og udviklingsbehov inden for datavidenskab.

Uddannelser til samfundets behov

På Institut for Datalogi er der glæde over at være med til at uddanne til samfundets behov og bringe de stærke forskningsmiljøer inden for bl.a. datalogi og statistik på AAU i spil.  ”Vi har allerede en række efterspurgte uddannelser i datalogi, informationsteknologi, softwareingeniør, interaktionsdesign og informatik. De nye uddannelser inden for datavidenskab dækker et behov og komplementerer vores eksisterende it-uddannelser forklarer institutleder Kristian G. Olesen.

”En dimittend i datavidenskab får populært sagt bedre kundskaber inden for statistik og datalæring end en datalog for eksempel og bedre kundskaber inden for programmering og håndtering af store datamængder end en statistiker, forklarer han. ”Vi forventer, at de kommende kandidater i datavidenskab bliver efterspurgte i industrien, og får beskæftigelse inden for dataanalyse – og håndtering i både offentlige og private virksomheder regionalt, nationalt og internationalt, slutter Kristian.

Yderligere information:

  • Institutleder Kristian G. Olesen, Institut for Datalogi, kgo@cs.aau.dk  telefon 9940 9852
  • Lektor Christian Thomsen, Institut for Datalogi, chr@cs.aau.dk, 9940 8919
  • Specialkonsulent Lotte Finck, EST-kommunikation, lfi@cs.aau.dk, telefon 9940 8933

All news