Department of Computer Science

STOR HYLDEST TIL TRE AAU VILLUM INVESTIGATORS

STOR HYLDEST TIL TRE AAU VILLUM INVESTIGATORS

Tre ud af de ti topforskere, der i år er blevet udnævnt til Villum Investigators, kommer fra Aalborg Universitet. Professor Kim Guldstrand Larsen, Institut for Datalogi, professor Petar Popovski, Institut for Elektroniske Systemer, og professor Remus Teodorescu, Institut for Energiteknik, har tilsammen modtaget knap 90 mio. kroner til deres forskningsprojekter, og det blev behørigt fejret ved et arrangement fredag den 3. december på AAU.

VILLUM FONDENS formand Jens Kann-Rasmussen havde fredag den 3. december trodset vintervejret og taget turen til Aalborg sammen med to andre repræsentanter fra VILLUM FONDEN for at fejre de tre nye AAU Villum investigators ved et arrangement på NOVI.

I sin tale hyldede Jens Kann-Rasmussen de tre professorer for deres vedvarende arbejde for at udvikle excellent forskning og skabe vigtig og banebrydende viden, der kommer både forskningen og samfundet til gavn:

- Det er i år 50 år siden, at VILLUM FONDEN blev etableret, og jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at markere det på end ved at fejre jeres forskning og arbejde for at finde nye løsninger på de samfundsmæssige problemstillinger, vi står over for. Så i dag fejrer vi både jer og den forskning, der udgør et så vigtigt et bidrag til vores samfund.

Rektor for AAU Per Michael Johansen var også på talerstolen for at hylde de nye Villum Investigators, og han fremhævede ligeledes det samfundsmæssige aspekt i forskningen:

- På AAU stræber vi konstant efter at gøre en reel forskel for det samfund, der omgiver os, og det er jeres forskning et fremragende eksempel på. Forskning er en muskel, der løbende skal trænes, og VILLUM FONDENS støtte ser jeg som den blodtilførsel, der er nødvendig for, at det kan ske. Så en dybfølt respekt og tak til VILLUM FONDEN for støtten.

BÆREDYGTIGHED OG SIKKERHED

Remus Teodorescu, Petar Popovski og Kim Guldstrand Larsen var også på scenen og gav en kort gennemgang af de tre forskningsprojekter, som den store bevilling vil finansiere over de kommende seks år.

Remus Teodorescu er leder af Center for Research on Smart Battery (CROSBAT), hvor der er særlig fokus på at forlænge batteriers pålidelighed og levetid ved at bruge kunstig intelligens. Det er et forskningsområde, der ifølge Remus Teodorescu knytter direkte an til den grønne omstilling, da forbedret batteriteknologi eksempelvis vil gøre det mere attraktivt at anskaffe en elbil:

- Allerede i indeværende årti vil Smart Battery-teknologien betyde, at levetiden på batterier i el-køretøjer vil blive kraftigt forlænget, og at batterierne vil kunne blive genbrugt i energilagringssystemer. Det vil samlet set føre til en betydelig CO2-footprint reduktion i forbindelse med fremstilling og drift af el-bil batterier.

Petar Popovski glædede sig over den store bevilling og de muligheder, den giver ham for arbejdet i projektet ”WATER (Wireless Architectures for intelligent and Trusted connectivity in the posT-5G ERa”).

- I WATER arbejder vi med at udvikle koncepter, teorier og teknologier inden for intelligent og sikker trådløs kommunikation, som rækker ud over 5G-systemerne. Vi lever i en tid, hvor teknologiske og socio-politiske forhold betyder, at det er blevet yderst vigtigt at kunne tilbyde trådløs kommunikation som en sikker og pålidelige vare, forklarede han.

Kim Guldstrand Larsen arbejder med såkaldt cyber-fysiske systemer, som er blevet udbredt til stort set alle dele af det moderne samfund i form af automatiserede, intelligente systemer inden for eksempelvis transport, energi, bygninger og sundhed. Bevillingen fra VILLUM FONDEN skal anvendes til projektet ”S40S: Skalérbar analyse og syntese af sikre og optimale strategier til cyber-fysiske systemer”, hvor der er særlig fokus på systemsikkerhed.

- Anvendelsen af maskinlæring har øget kvaliteten og anvendeligheden af cyber-fysiske systemer, men da systemerne ofte er sikkerhedskritiske, eksempelvis i selvkørende biler eller medicinsk udstyr, så bliver teknologier til at kunne afværge fatale hændelser og angreb mod systemerne helt afgørende. I projektet vil vi udvikle en ny generation af skalerbare metoder og værktøjer inklusive maskinlæringsteknikker, så sikkerheden i systemerne kan blive optimal,” forklarede Kim Guldstrand Larsen.

BANEBRYDENDE FORSKNING

Villum Investigator-titlen og de medfølgende bevillinger er blandt de allermest eftertragtede og prestigefyldte i forskerverdenen. Titlen gives udelukkende til erfarne og internationalt anerkendte forskere på danske universiteter, som kan yde et afgørende bidrag til de tekniske og naturvidenskabelige områder, og som gennem 10 år eller længere har demonstreret international, banebrydende forskning af højeste videnskabelige kvalitet.

Bevillingerne til de tre AAU professorer vil blandt andet blive anvendt til ansættelse af yngre forskere, Ph.d. og postdoc, der får mulighed for at arbejde med fundamentale forskningsproblemer, tilknytning af gæsteforskere samt til indkøb af forsknings- og eksperimentudstyr.

OM VILLUM FONDEN

  • Stiftet i 1971 af Villum Kann Rasmussen, der var grundlægger af VELUX A/S og opfinder af VELUX ovenlysvinduet.
  • Almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.
  • I 2020 bevilgede fonden, hvis midler blandt andet stammer fra VELUX-koncernen, 752 mio. kr. 

YDERLIGERE INFO

 
KONTAKT

Petar Popovski
Professor, Institut for Elektroniske Systemer,
Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet
Telefon: 2194 7873
Mail: petarp@es.aau.dk

Kim Guldstrand Larsen
Professor, Institut for Datalogi,
Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet
Telefon: 2217 1159
Mail: kgl@cs.aau.dk

Remus Teodorescu
Professor, Institut for Energiteknik,
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Telefon: 2787 9808
Mail: ret@energy.aau.dk

PRESSE

Stig Andersen
Kommunikationsmedarbejder, Institut for Datalogi,
Aalborg Universitet
Telefon: 4019 7682
Mail: stan@cs.aau.dk

Department of Computer Science, Aalborg University

Selma Lagerlöfs Vej 300  ・ 9220 Aalborg East, Denmark 
Telephone: +45 9940 9940  ・ Mail: info@cs.aau.dk

Contact department management