Department of Computer Science

Studiestart på TECH: Trivsel kræver både hyttetur og fagsnak

Studiestart på TECH: Trivsel kræver både hyttetur og fagsnak

Hygge, rundbold og hytteture gør det ikke alene. Ryste-sammen-aktiviteterne får større fokus på det faglige, starter allerede i begyndelsen af august og varer hele året. Det skal være med til at øge trivslen blandt de nye studerende.

Af: Nelly Sander, TECH Dekansekretariat og Stig Andersen, Institut for Datalogi.

Med et nyt koncept for studiestart tager uddannelserne på Det tekniske Fakultet for IT og Design, AAU, udfordringen op med at skabe et endnu mere trygt og inkluderende miljø for de nye studerende. Det sker ved at tage større afsæt i den fælles faglige interesse, som de nye studerende møder ind med. Der vil stadig være plads til det sociale, men de konkrete aktiviteter vil i højere grad tage udgangspunkt i det fag, man er fælles om.

IKKE ALLE FESTER SIG VEJ IND I ET FÆLLESSKAB

Det er vigtigt, at nye studerende finder ind i gode fællesskaber på studiestedet. Det giver tryghed og trivsel, som igen er med til at sikre et godt studieforløb. Traditionelt har ryste-sammen-aktiviteterne i forbindelse med studiestarten haft hovedvægt på det sociale, men erfaringerne viser, at ikke alle nye studerende trives godt med de klassiske discipliner inden for rusture. Det er fint med en fest, men mennesker er forskellige, og for nogle er festen ikke den rette vej ind i et inkluderende fællesskab.

Tutorkoordinator på Institut for Datalogi Nikolaj Rossander Kristensen nævner som eksempel et arrangement, hvor de nye studerende får hjælp og gode tips til, hvordan de sætter deres computere op, så de har det rigtige systemmiljø til programmering. En meget praktisk orienteret faglig aktivitet, som indbyder til, at man hjælper hinanden og dermed skaber gode relationer – både indbyrdes mellem de nye studerende og mellem de nye studerende og deres tutorer:

− Mange af de nye studerende på Datalogi har ikke tidligere prøvet at programmere, så for at gøre dem så trygge ved det som muligt, laver vi en workshop, hvor de tager deres computere med, og vi hjælper med at få sat dem rigtigt op. I forbindelse med workshoppen vil der så også være almindelig hygge, brætspil, osv., siger han.

STARTEN PÅ ET FORLØB

I det nye koncept er studiestarten ikke blot en start, men et helt forløb, der strækker sig fra nogle uger, inden de studerende tjekker ind på deres nye studiested, og hen over hele de første to semestre.

Med start tidligt i august bliver nye studerende tilbudt et ”Bliv klar til uni”-onlineforløb, hvor de gennem en digital dialog får det første indblik i, hvad det vil sige at være studerende på AAU. Hvad forventer underviserne? Hvordan får man en god start på studielivet? Hvilke regler skal man være opmærksom på? Osv.

Resten af det første studieår vil der løbende være aktiviteter, workshops og andet, der understøtter fællesskabet og følelsen af at ”høre til” på studiestedet – alt sammen vigtige forudsætninger for et godt studieliv. Igen vil indgangsvinklen være faglig, men suppleret med sociale aktiviteter.

− Vi har valgt at flytte hytteturen til foråret, hvor de nye studerende har fundet ind i nogle grupper og lært nogle at kende, som de kan hygge med på turen. Vi satser også på at få en virksomhed ud, der kan lave en faglig workshop, der selvfølgelig også skal være sjov og spændende, fortæller Nikolaj Rossander Kristensen.

DIVERSITET OG INKLUSION

Det nye koncept for studiestart knytter an til det arbejde, der gennem længere tid er pågået på Det Tekniske Fakultet for IT og Design for at sikre større diversitet på uddannelserne. Det forklarer Louise Møller Haase, som er fakultetets prodekan for uddannelse:

− Vi har en forpligtelse til at tiltrække unge mennesker og uddanne dygtige kandidater, som kan bidrage til at løse de udfordringer, samfundet står overfor. Her er diversitet og inklusion vigtige faktorer, da vi skal sikre, at løsningerne udvikles af mennesker, der er lige så forskellige som de mennesker, der efterfølgende skal have glæde af dem. Set i det lys er det også afgørende, at vi i vores studiestartsaktiviteter formår at favne de nye studerende med alle de forskelligheder, de heldigvis kommer med, siger hun.

Department of Computer Science, Aalborg University

Selma Lagerlöfs Vej 300  ・ 9220 Aalborg East, Denmark 
Telephone: +45 9940 9940  ・ Mail: info@cs.aau.dk

Contact department management