Department of Computer Science

Hvis boligejere skal vælge at energirenovere, kræver det, at de bliver bevidste om eget forbrug og får mere personlig rådgivning. Det viser en undersøgelse fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Foto: Colourbox

Teknologi skal styrke boligejeres incitament til at energirenovere

Hvis boligejere skal vælge at energirenovere, kræver det, at de bliver bevidste om eget forbrug og får mere personlig rådgivning. Det viser en undersøgelse fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Interaktiv teknologi kan på sigt være en del af løsningen.

Vi skal slukke lyset, når vi forlader stuen, og skrue ned for varmen, når vi lufter ud. Alt sammen små handlinger, som den enkelte kan gøre for at reducere energiforbruget i hjemmet. Men flere undersøgelser viser, at det ville have markant større miljømæssig betydning, hvis den enkelte boligejer fokuserede på at energirenovere sit hus fremfor at lave små ændringer løbende.

Spørgsmålet er, hvordan man får boligejere til at vælge at energirenovere, og om teknologi kan understøtte valget? Det har forskere fra Human-Centered Computing (HCC) på Institut for Datalogi, Aalborg Universitet undersøgt. Postdoc Michael Kvist Svangren er en af forskerne, og han har blandt andet gennemført en række interviews med aalborgensiske boligejere, der bor i huse med fjernvarme.

- Inden for vores felt har der i mange år været fokus på at få folk til at ændre adfærd ved hjælp af digital teknologi. Teorien har groft sagt været, at hvis vi bare viser folk nogle tal på en skærm, så skruer de ned. Vi mener ikke, at det er så sort-hvidt. Vi skal have mere fokus på, hvordan teknologi kan hjælpe folk til at lave større ændringer, som faktisk batter noget langsigtet, uden at de reelt skal gøre så meget. Tid er en begrænset ressource for mange, siger Michael Kvist Svangren.

Viden er vigtig, men ikke nok

Ifølge undersøgelsen er det en forudsætning, at forbrugerne for det første er bevidste om deres forbrug, hvis de skal agere aktivt på det. Mange forsyninger arbejder allerede med at synliggøre data, og Aalborg Forsyning har eksempelvis udviklet en app, der hjælper boligejere med at holde øje med varmeforbruget, helt ned på timebasis.

- De fleste, vi snakkede med i undersøgelsen, var glade for at slippe for at kravle ned i kælderen for at aflæse måleren. Men det er ikke nok at kende sit forbrug. Flere gav udtryk for, at internettet er fyldt med gode råd til, hvordan man reducerer sit forbrug, men de er alt for generelle. Om man skal sætte solceller på taget, lægge ekstra isolering på loftet eller skifte vinduer, afhænger helt af det enkelte hus. De efterspurgte mere personlig og uafhængig rådgivning, siger Michael Kvist Svangren og tilføjer, at deltagerne også tilkendegav, at det skal kunne betale sig økonomisk, hvis de skal energirenovere.

Det er ikke nok, at der er en miljømæssig gevinst.Derfor mener Michael Kvist Svangren også, at fremtidens teknologi skal give forbrugerne svar på helt konkrete spørgsmål: Hvad er der galt, hvordan får man det løst, og hvor meget kan man spare?

- Det skal være teknologi, der kombinerer forslag om engangsinvesteringer med forslag til adfærdsmæssige ændringer. Det skal både kunne påpege, at det eksempelvis ville være smart med ekstra isolering på loftet, men samtidig advare, hvis man bruger sin radiator på kontoret forkert. Det burde være påfaldende enkelt at gøre i en eller anden form for informationssystem, men på nuværende tidspunkt findes det ikke, siger Michael Kvist Svangren.

Det er ikke for alle

Men det er også vigtigt at huske, at udvikling og særligt brugen af teknologi er behæftet med usikkerhed. For mennesker er forskellige, og mens nogle boligejere går op i deres forbrug, er andre fuldstændig ligeglade. Derfor forudser Michael Kvist Svangren også, at det er umuligt at designe en løsning, der passer til alle.

- Teknologi er ikke for alle, og der findes mennesker, der ikke har tillid til teknologi. Det skal man som designer også have for øje. Vi skal både finde ud af, hvorfor og hvordan god teknologi virker, men det er lige så vigtigt at undersøge, hvorfor det ikke virker.

_________________________________________________

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om undersøgelsen i den videnskabelige artikel ”Investigating One-Time Actions for Domestic Energy Reduction: The Case of District Heating” Svangren, M. K., Jensen, L. K., Ananjeva, A., Nielsen, P. A., Persson, J. S., Sperling, K. & Brunsgaard, C., okt. 2020, NordiCHI '20 Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences, Shaping Society. Association for Computing Machinery, s. 1–11 10 s. 47

Kontakt:

Postdoc Michael Kvist Svangren
Human-Centered Computing
nstitut for Datalogi, Aalborg Universitet
Telefon: 31766208
Mail: mkni@cs.aau.dk